Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Pliki do pobrania

Raport LOTOS 2011
 Zintegrowany Raport Roczny 2011 Grupy LOTOS S.A. w całości (402 strony) pdf 25 MB Pobierz
Mój Raport LOTOS

Wybierz interesujące Cię rozdziały Raportu i pobierz pojedyńczo lub spakowane jako archiwum ZIP

Strony prezentacyjne pdf 2 MB Pobierz
Organizacja i jej Raport pdf 3 MB Pobierz
Dokonania i prognozy pdf 6 MB Pobierz
Środowisko pdf 1 MB Pobierz
Społeczeństwo pdf 2 MB Pobierz
Ład korporacyjny pdf 2 MB Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2011 pdf 2 MB Pobierz
Kalendarium 2011 pdf 5 MB Pobierz
Tabela treści GRI i zasad Global Compact pdf 259 KB Pobierz
Słownik terminów branżowych pdf 125 KB Pobierz
Słownik terminów społecznych pdf 106 KB Pobierz
Informacje kontaktowe pdf 177 KB Pobierz
Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2011
 List Prezesa Zarządu 2011 pdf 476 KB Pobierz
 Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. 2011 pdf 3 MB Pobierz
 Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy LOTOS S.A. 2011 pdf 3 MB Pobierz
 Oświadczenie Zarządu biegły Grupy LOTOS S.A. 2011 pdf 218 KB Pobierz
 Oświadczenie Zarządu zgodność Grupy LOTOS S.A. 2011 pdf 229 KB Pobierz
 Opinia biegłego rewidenta Grupy LOTOS S.A. 2011 pdf 867 KB Pobierz
 Raport biegłego rewidenta Grupy LOTOS S.A. 2011 pdf 729 KB Pobierz
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2011
 List Prezesa Zarządu 2011 pdf 476 KB Pobierz
 Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 2011 pdf 3 MB Pobierz
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 2011 pdf 4 MB Pobierz
 Oświadczenie Zarządu biegły Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 2011 pdf 228 KB Pobierz
 Oświadczenie Zarządu zgodność Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 2011 pdf 241 KB Pobierz
 Opinia biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 2011 pdf 1 MB Pobierz
 Raport z badania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 2011 pdf 936 KB Pobierz
Raporty archiwalne
 Skonsolidowany Raport Roczny 2010 pdf 11 MB Pobierz
 Skonsolidowany Raport Roczny 2009 pdf 8 MB Pobierz
 Raport Roczny 2008 pdf 6 MB Pobierz
 Raport społecznej odpowiedzialności 2008 pdf 2 MB Pobierz
 Raport Roczny 2007 pdf 6 MB Pobierz
 Raport społecznej odpowiedzialności 2006-2007 pdf 4 MB Pobierz
 Raport Roczny 2006 pdf 7 MB Pobierz
 Raport środowiskowy 2006 pdf 4 MB Pobierz
Dokumenty spółki
 Regulamin Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pdf 157 KB Pobierz
 Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS pdf 161 KB Pobierz
 Regulamin Zarządu Grupy LOTOS pdf 134 KB Pobierz
 Statut Grupy LOTOS pdf 146 KB Pobierz
 Strategia 2011-2015 pdf 3 MB Pobierz
LOTOS w liczbach
 LOTOS w liczbach xls 373 KB Pobierz
 LOTOS w liczbach pdf 573 KB Pobierz