Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Organizacja i jej Raport

Grupa LOTOS jest koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą wysokiej jakości produktów naftowych. Raport w sposób zintegrowany prezentuje dokonania gospodarcze, społeczne i środowiskowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 2011 roku.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W skład grupy kapitałowej, poza Grupą LOTOS, która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi 15 spółek ze znakiem LOTOS.

Raport integruje wyniki finansowe i pozafinansowe. Spełnia wymagania standardu Global Reporting Initiative, Poziom Aplikacji A+.

Grupa Kapitałowa LOTOS odpowiedzialnie zarządza relacjami z kluczowymi grupami swoich interesariuszy.

Koncern ceni sobie otrzymywane ze strony zewnętrznych specjalistów i ekspertów wyróżnienia.