Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Społeczeństwo

Grupa Kapitałowa LOTOS w swojej działalności stosuje strategię zrównoważonego rozwoju z silnym udziałem wymogów społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno w sferze zarządzania organizacją,
jak i budowania jej relacji z otoczeniem społecznym.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i środowiska sprzyjającego rozwojowi pracowników jest celem polityki personalnej koncernu.

Spółka wnosi wkład w sferę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyrównywania różnic społecznych, ochrony środowiska i ekologii.

Etapy cyklu życia produktów oceniane są pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo ludzi i środowiska w celu eliminacji zagrożeń.

Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu i poszanowanie wolności stowarzyszania się to cechy kultury organizacyjnej Grupy LOTOS.