Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Dokonania i prognozy

Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej potrafi skutecznie realizować strategiczne cele: umacniać pozycję rynkową, budować wartość dla akcjonariuszy oraz osiągać satysfakcję klientów.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Przychody ze sprzedaży wyniosły 29.259,5 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 49% w porównaniu z 2010 rokiem.

Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

Grupa LOTOS to firma nowocześnie zarządzana, posiadająca realistyczną strategię oraz wysoko wykwalifikowaną i oddaną załogę.

Strategia umacnia pozycję koncernu, jako podmiotu odgrywającego znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w sektorze energii.

Grupa LOTOS dostosowała strategię do zmiennych warunków rynkowych i makroekonomicznych zagrożeń międzynarodowych.

Koncern dąży do wybudowania na Pomorzu kawern solnych. To idealne miejsce dla regionalnego centrum sektora energii.

Rok 2011 przyniósł wzrost ryzyka geopolitycznego w regionach będących poważnymi światowymi dostawcami ropy.

Efekty ekonomiczne roku 2011 stanowią doskonałą podstawę dla dalszego rozwoju Spółki.

Grupa LOTOS zajęła w 2011 roku pierwsze miejsce w kategorii „Relacje z inwestorami” corocznego rankingu Giełdowa Spółka Roku.

Rozwój działalności w segmencie poszukiwań i wydobycia jest priorytetem strategii koncernu na lata 2011-2015.

Powstałe w wyniku Programu 10+ nowe instalacje dostarczają produkty najwyższej jakości i najgłębiej przetwarzają surowiec.

Otwarcie przez koncern 63 nowych stacji w 2011 roku to rekordowy jednoroczny wzrost na polskim rynku sprzedaży detalicznej paliw.