Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Środowisko

Grupa LOTOS, jako członek społeczności Global Compact deklaruje,
że postępuje zgodnie z zasadami prewencyjnego podejścia do środowiska, podejmuje inicjatywy mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej oraz stosuje przyjazne środowisku technologie.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Celem jest wytwarzanie wysokiej jakości produktów o możliwie najniższej uciążliwości dla środowiska w miejscu ich stosowania.

Metody efektywnego wykorzystywania energii pozwolą zredukować emisję gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw o 6% do 2020 roku.