Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

O nas

W skład grupy kapitałowej, poza Grupą LOTOS, która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi 15 spółek ze znakiem LOTOS.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Koncern produkuje i dostarcza m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy, paliwo lotnicze, oleje smarowe i asfalty.

W 2011 roku udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Grupy LOTOS wynosił 53,19%, zaś udział ING OFE spadł poniżej 5%.

Przyjęte rozwiązania podnoszą sprawność zarządzania oraz zapewniają synergię kosztową i przychodową w grupie kapitałowej.