Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Przedmiot i zakres działalności

Koncern produkuje i dostarcza m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy, paliwo lotnicze, oleje smarowe i asfalty.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Niniejszy Raport Roczny dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa Kapitałowa LOTOS, grupa kapitałowa), w szczególności zaś jednostki dominującej, tj. Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa LOTOS, Spółka, koncern).

Grupa LOTOS to jedno z największych przedsiębiorstw w kraju. Jest koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jest producentem i dostawcą m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów.

Głównym rynkiem obsługiwanym przez Grupę Kapitałową LOTOS jest rynek polski. W 2011 r. wolumenowy udział sprzedaży krajowej w globalnej sprzedaży przedsiębiorstwa wyniósł 73,4%.

Strategia na lata 2011-2015 zakłada umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej LOTOS jako silnego, innowacyjnego i efektywnie rozwijającego się podmiotu, który odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, a w swojej działalności postępuje z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Grupa LOTOS jest Spółką Akcyjną, której akcje notowane są od czerwca 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Zgodnie ze Statutem Spółka prowadzi działalność na terenie Polski oraz za granicą. W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS (spółka matka, zarządza rafinerią w Gdańsku), wchodzi obecnie 15 spółek ze znakiem LOTOS. Jedna z nich ma swoją siedzibę na Litwie, inna w Norwegii.

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic S.A. i LOTOS Exploration and Production Norge AS koncern prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim oraz w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Dzięki spółce AB LOTOS Geonafta koncern ma także dostęp do lądowych złóż węglowodorów, zlokalizowanych na terytorium Litwy. Rozwój działalności w segmencie poszukiwań i wydobycia jest priorytetem strategii na lata 2011-2015, zgodnie z którą w 2015 r. zakładane jest osiągnięcie wydobycia ropy naftowej na poziomie 1,2 mln ton rocznie. Grupa LOTOS, poprzez spółkę UAB Minijos Nafta należącą do AB LOTOS Geonafta, jest także pierwszym koncernem, który planuje wykonanie w 2012 r. odwiertu w celu potwierdzenia występowania gazu łupkowego na terytorium Litwy. 

Dzięki zakończeniu inwestycji zrealizowanych w ramach Programu 10+ przerób ropy naftowej w 2011 r. wyniósł 9,2 mln ton i był to najwyższy poziom w historii funkcjonowania gdańskiej rafinerii.

Pod marką LOTOS funkcjonuje ogólnopolska sieć około 370 stacji paliw, czwarta co do wielkości sieć w Polsce. Za jej pośrednictwem koncern oferuje produkty i usługi segmentu premium, w którym działają także stacje autostradowe oraz od 2011 r. w segmencie ekonomicznym reprezentowanym przez nową na rynku sieć LOTOS Optima. Do 2015 r. zakładane jest uzyskanie udziału w rynku detalicznym w wysokości 10% oraz utrzymanie udziału w krajowym rynku paliw na poziomie 30%. Na koniec 2011 r. udział Grupy Kapitałowej LOTOS w sprzedaży detalicznej paliw w Polsce wyniósł 7,6%, zaś w krajowym rynku paliw 33,5%.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej LOTOS w końcu 2011 r. wynosiło 5.168 osób. Przychody ze sprzedaży wyniosły 29.258,5 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 49% w porównaniu z 2010 r. Zysk operacyjny w 2011 r. wyniósł 1.016,5 mln zł, a zysk netto 654,2 mln zł.

W rankingu największych firm w Polsce w 2010 r. Lista 500 tygodnika „Polityka” Grupa LOTOS została sklasyfikowana na:

5. miejscu największych polskich firm z sektora przemysłu, usług i paliw,

4. miejscu wśród 50 największych spółek giełdowych,

9. miejscu wśród 50 największych eksporterów,

10. miejscu wśród 50 najbardziej zyskownych firm. 

Grupa LOTOS uplasowała się na 11. miejscu w rankingu 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej EUROPA 500 dziennika „Rzeczpospolita” i firmy doradczej Deloitte. Analitycy wyłonili liderów spośród 943 spółek z 19 krajów.