Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav
   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
  LOTOS Raport Roczny 2011 / Strona Główna / Zrównoważone podejście do biznesu

Zrównoważone podejście do biznesu

Grupa LOTOS w biznesie kieruje się odpowiedzialnością. CSR to dla nas sposób prowadzenia działalności uwzględniający potrzeby otoczenia. Umiejętnie łączymy sprawy społeczne, środowiskowe, etyczne, prawa człowieka i klienta z działaniami biznesowymi i strategią firmy.

Od listopada 2009 r. jesteśmy w gronie spółek objętych indeksem RESPECT na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do indeksu tego zaliczani są liderzy, stosujący najwyższe standardy odpowiedzialnego zarządzania. Dlaczego to ważne? Bo praktyka mówi, że strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności przynosi korzyści nie tylko firmie, ale i jej otoczeniu, także inwestorom. To korzyści z obszaru zarządzania ryzykiem, redukcji kosztów, dostępu do kapitału, relacji z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony środowiska czy innowacyjności.

prof. Krzysztof E. Skóra - W ochronie bioróżnorodności
Kamil Stoch - „Szukamy Nastepców Mistrza"

Apoloniusz Tajner - Dziewiąty sezon razem

prof. Antoni Tajduś - Współpraca z nauką
Mirella Panek-Owsiańska - Co to jest CSR?
Robert Sroka - Odpowiedzialne inwestowanie