Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav
   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
  LOTOS Raport Roczny 2011 / Strona Główna / Ropa i gaz z LOTOSU

Ropa i gaz z LOTOSU

W obszarze poszukiwań i wydobycia jesteśmy obecni w Polsce, Norwegii oraz na Litwie, pozyskując ropę naftową i gaz ziemny ze złóż morskich i lądowych.

W 2011 roku koncern wydobył w sumie blisko 230 tys. ton ropy naftowej, co ustanawia go jednym z głównych producentów tego surowca w Polsce. LOTOS jako jedyna spółka w kraju dysponuje platformami morskimi, prowadzącymi wydobycie na Bałtyku. Koncern posiada łącznie 22 koncesje na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Spółka jest też aktywnie zaangażowana w poszukiwanie złóż gazu łupkowego na terenie Polski i Litwy.

Wydobycie na lądzie - Litwa
Wydobycie na morzu - Morze Bałtyckie