Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Energia

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Zgodnie z celami „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” odnoszącymi się do poprawy efektywności energetycznej oraz oddziaływania działalności przemysłowej na środowisko, Grupa LOTOS zainicjowała w 2011 r. proces wdrażania systemu zarządzania energią według wymagań norm EN 16001:2009 oraz ISO 50001:2011. Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem systemowych rozwiązań w zakresie postępowania z aspektami energetycznymi. Działania mają na celu podniesienie efektywności energetycznej Spółki m.in. poprzez identyfikację znaczących aspektów energetycznych w odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa, w tym działań modernizacyjno-rozwojowych związanych z efektywnością energetyczną.

W 2011 r. w segmencie operacyjnym Grupy LOTOS powołano Zespół ds. efektywności energetycznej. Celem jego działalności jest inicjowanie projektów z zakresu monitoringu i poprawy efektywności energetycznej oraz dbałość o zachowanie i wspieranie rozwoju efektywności na wszystkich etapach działalności operacyjnej rafinerii w Gdańsku.

W Grupie LOTOS stosowany jest obecnie komputerowy system do wizualizacji i optymalizacji zużycia energii Visual Mesa firmy Soteica. Program ten stale nadzoruje infrastrukturę energetyczną rafinerii – systemy gazu i oleju opałowego, a także system pary technologicznej – i na podstawie algorytmów optymalizacyjnych sugeruje zmiany w systemie energetycznym, które powodują zmniejszenie kosztu jego funkcjonowania.

Produkty paliwowe Grupy LOTOS komponowane są zgodnie z wymaganiami dotyczącymi realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, dotyczącego udziału surowców odnawialnych w paliwach drogowych. Zarówno benzyny, jak i oleje napędowe zawierają biokomponenty produkowane w oparciu o surowce odnawialne.

Bezpośrednie zużycie energii w Grupie LOTOS wg pierwotnych źródeł energii
Wyszczególnienie Jednostka
miary
Bezpośrednie,
zakupione
źródła energii
Bezpośrednie,
wyprodukowane źródła energii
Bezpośrednie,
sprzedane
źródła energii
Bezpośrednie,
całkowite
zużycie energii
Gaz ziemny GJ 1.383.334     1.383.334
Gaz opałowy GJ   10.053.891 194.860 9.859.031
Olej opałowy HSFO GJ   3.434.143   3.434.143
Olej opałowy LSFO GJ 4.382.235 1.177.603   5.559.838
Olej opałowy lekki (HON)     134.188   134.188
Energia elektryczna GJ     79.499 -79.499
Energia cieplna GJ     86.541 -86.541
Razem GJ 5.765.569 14.799.825 360.900 20.204.494

  

Pośrednie zużycie energii w Grupie LOTOS wg pierwotnych źródeł energii

Wyszczególnienie
Jednostka miary Średnio zaawansowana energia zakupiona
Energia elektryczna GJ 4.163.239

Grupa LOTOS podejmuje inicjatywy zmierzające do zmniejszenia pośredniego zużycia energii. Przykładem jest wdrożona w Spółce polityka flotowa. Marki i modele użytkowych pojazdów służbowych są wybierane w cyklach trzyletnich. Przy ich wyborze organizacja kieruje się, poza aspektem finansowym, także emisją spalania CO2, średnim spalaniem i pojemnością silnika. Obecnie firma nie użytkuje aut o silnikach przekraczających pojemność 2 litrów i ten kierunek utrzymany zostanie w latach następnych z opcją zmniejszenia pojemności wykorzystywanych silników.

W 2011 r. specjaliści Grupy LOTOS we współpracy z kierowcami rajdowymi oraz testową grupą użytkowników aut opracowali program „Optymalna jazda”, na który składa się edukacja w zakresie 12 najważniejszych zasad optymalnej jazdy. Stanowią one narzędzie umożliwiające kierowcom optymalne wykorzystanie samochodu, a dzięki temu obniżenie kosztów jego eksploatacji (mniejsze zużycie paliwa i części), redukcję emisji szkodliwych gazów do środowiska oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jazdy. Program adresowany jest do pracowników firmy, klientów stacji paliw LOTOS i otoczenia społecznego Spółki. Wyeliminowanie nieprawidłowych nawyków podczas jazdy może przynieść oszczędność paliwa nawet do 30%.

Zużycie paliwa przez pojazdy służbowe w Grupie LOTOS [litry]
Okres: Rodzaj paliwa
benzyna bezołowiowa     olej napędowy
2010 I półrocze 56.634,20 20.605,61
II półrocze 53.811,05 36.217,01
2011 I półrocze 51.305,63 32.690,38
II półrocze 58.103,62 31.633,70