Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Działalność operacyjna

Powstałe w wyniku Programu 10+ nowe instalacje dostarczają produkty najwyższej jakości i najgłębiej przetwarzają surowiec.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Elastyczność operacyjna rafinerii daje możliwość szybkiego przystosowywania się koncernu do dynamicznego otoczenia rynkowego.

Przerób ropy naftowej w 2011 roku wyniósł 9,2 mln ton i był to najwyższy poziom w historii rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.

Najważniejsze wyzwania dla działalności rafineryjnej związane są z tzw. pakietem energetyczno-klimatycznym w Unii Europejskiej.