Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Podejście do zarządzania

Elastyczność operacyjna rafinerii daje możliwość szybkiego przystosowywania się koncernu do dynamicznego otoczenia rynkowego.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail


Działalność operacyjna w Grupie Kapitałowej LOTOS skoncentrowana jest na prowadzeniu działalności rafineryjnej i dostarczaniu na rynek wysokiej jakości produktów przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego i minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne. 

Segment operacyjny w Grupie Kapitałowej LOTOS obejmuje działalność rafinerii w Gdańsku oraz spółek zależnych o charakterze produkcyjnym i wspierającym. Do spółek tych zaliczają się: LOTOS Czechowice, LOTOS Jasło, LOTOS Serwis, LOTOS Lab i LOTOS Straż. Rafineria Grupy LOTOS jest największym w grupie kapitałowej zakładem produkcyjnym.