Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skonsolidowana sprzedaż (kwartalnie)

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
kwartalnie 4Q11 3Q11 2Q11 1Q11 4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09

 


Wolumen sprzedaży

'000 t                        
Benzyny 365,8 388,9 369,3 321,9 364,3 386,1 371,5 331,3 340,4 350,6 340,9 279,6
Benzyna surowa 51,7 24,5 23,5 74,8 74,6 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reformat 42,7 32,8 37,1 51,0 49,9 36,6 30,2 37,2 48,9 44,8 6,0 12,1
Oleje napędowe 1 267,1 1 260,7 1 164,9 1 052,4 1 121,1 1 133,1 967,5 885,2 1 069,3 1 030,2 883,1 763,1
Paliwo bunkrowe 9,1 9,6 13,1 10,9 13,2 7,8 7,6 6,0 11,7 6,9 26,2 18,5
Lekki olej opałowy 133,6 73,5 66,8 129,3 152,8 78,6 49,3 107,4 106,3 60,5 47,5 115,9
Ciężki olej opałowy 162,2 147,6 182,5 417,6 306,8 133,5 226,8 320,9 127,1 28,8 44,4 229,2
Paliwo JET A-1 102,9 139,2 112,8 101,7 46,5 68,2 61,9 74,2 61,4 116,4 98,3 89,0
Oleje smarowe 15,9 14,8 17,8 16,1 14,6 15,1 18,7 14,3 16,6 17,5 21,6 12,5
Oleje bazowe 47,1 36,9 24,5 39,4 28,9 28,2 33,9 30,5 26,1 35,7 24,6 19,7
Asfalty 289,2 346,9 271,2 83,9 226,8 334,1 238,4 41,8 212,3 315,5 233,1 38,0
Gazy płynne 20,8 24,0 25,0 23,0 22,6 29,2 24,5 16,9 19,4 38,1 46,3 40,5
Ropa naftowa 22,9 23,8 30,2 14,3                
Pozostałe produkty i towary rafineryjne 47,9 52,7 46,1 145,1 38,0 45,3 44,0 33,7 31,9 36,4 28,7 26,9
Razem 2 578,9 2 575,9 2 384,8 2 481,4 2 460,1 2 327,1 2 074,3 1 899,4 2 071,4 2 081,4 1 800,7 1 645,0

Skonsolidowana sprzedaż netto

PLN m                        
Benzyny 1 822,5 1 870,8 1 740,6 1 417,3 1 531,6 1 571,0 1 544,8 1 331,2 1 300,1 1 423,1 1 399,3 956,6
Benzyna surowa 150,4 67,6 66,6 195,5 175,0 64,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reformat 133,2 99,9 109,0 135,2 117,1 81,8 70,4 78,4 94,9 85,4 13,4 17,9
Oleje napędowe 6 286,5 5 839,6 5 267,5 4 556,7 4 437,4 4 308,2 3 714,0 3 097,5 3 245,9 3 378,0 2 779,8 2 340,4
Paliwo bunkrowe 28,2 26,3 34,1 27,3 29,6 15,7 17,7 11,5 34,5 12,0 37,1 23,3
Lekki olej opałowy 489,1 241,7 210,0 389,2 405,8 197,2 125,3 243,8 229,9 126,2 95,9 228,6
Ciężki olej opałowy 337,8 278,9 314,2 671,3 427,3 182,7 310,9 410,8 163,0 41,1 49,4 170,3
Paliwo JET A-1 349,7 423,0 336,3 292,0 108,7 157,0 149,6 152,2 119,6 211,5 175,9 144,9
Oleje smarowe 91,7 84,3 96,7 78,1 85,6 86,8 94,3 63,0 64,7 83,5 104,2 64,0
Oleje bazowe 171,9 154,0 97,3 128,6 97,2 90,6 94,0 71,5 59,9 78,7 44,6 36,7
Asfalty 622,7 672,9 488,1 128,7 351,4 516,4 356,9 53,9 322,8 458,0 287,3 41,1
Gazy płynne 78,7 81,8 84,9 74,1 71,8 84,0 65,6 50,0 54,2 85,6 81,7 77,7
Ropa naftowa 60,8 59,7 65,8 38,0                
Pozostałe produkty i towary rafineryjne 96,2 119,1 92,9 290,0 68,7 85,2 77,6 59,0 63,0 59,1 49,6 47,1
Pozostałe towary i materiały 94,0 63,1 34,5 22,0 58,1 50,4 28,1 22,2 41,4 46,4 20,9 21,9
Usługi 67,1 64,5 59,3 58,7 49,7 46,9 41,4 33,9 36,1 29,1 26,6 21,7
Inne korekty* -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 -5,7 -8,2 -2,5
Akcyza i opłata paliwowa -2 514,9 -2 549,7 -2 316,4 -1 987,5 -2 279,6 -2 259,0 -1 947,9 -1 774,0 -1 821,9 -1 980,0 -1 709,6 -1 473,1
Razem przychody ze sprzedaży  8 365,5 7 597,5 6 781,4 6 515,2 5 735,4 5 279,8 4 742,7 3 904,9 4 024,5 4 132,0 3 447,9 2 716,6
* inne korekty dotyczyły bonusów i nie były wcześniej rozliczane na produkty