Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skonsolidowana sprzedaż (narastająco)

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
'000 t 4Qn11 3Qn11 2Qn11 1Qn11 4Qn10 3Qn10 2Qn10 1Qn10 4Qn09 3Qn09 2Qn09 1Qn09

 


Wolumen sprzedaży

Benzyny 1 445,9 1 080,1 691,2 321,9 1 453,2 1 088,9 702,8 331,3 1 311,5 971,1 620,5 279,6
Benzyna surowa 174,5 122,8 98,3 74,8 105,9 31,3            
Reformat 163,6 120,9 88,1 51,0 153,9 104,0 67,4 37,2 111,8 62,9 18,1 12,1
Oleje napędowe 4 745,1 3 478,0 2 217,3 1 052,4 4 106,9 2 985,8 1 852,7 885,2 3 745,7 2 676,4 1 646,2 763,1
Paliwo bunkrowe 42,7 33,6 24,0 10,9 34,6 21,4 13,6 6,0 63,3 51,6 44,7 18,5
Lekki olej opałowy 403,2 269,6 196,1 129,3 388,1 235,3 156,7 107,4 330,2 223,9 163,4 115,9
Ciężki olej opałowy 909,9 747,7 600,1 417,6 988,0 681,2 547,7 320,9 429,5 302,4 273,6 229,2
Paliwo JET A-1 456,6 353,7 214,5 101,7 250,8 204,3 136,1 74,2 365,1 303,7 187,3 89,0
Oleje smarowe 64,6 48,7 33,9 16,1 62,7 48,1 33,0 14,3 68,2 51,6 34,1 12,5
Oleje bazowe 147,9 100,8 63,9 39,4 121,5 92,6 64,4 30,5 106,1 80,0 44,3 19,7
Asfalty 991,2 702,0 355,1 83,9 841,1 614,3 280,2 41,8 798,9 586,6 271,1 38,0
Gazy płynne 92,8 72,0 48,0 23,0 93,2 70,6 41,4 16,9 144,3 124,9 86,8 40,5
Ropa naftowa 91,2 68,3 44,5 14,3                
Pozostałe produkty i towary rafineryjne 291,8 243,9 191,2 145,1 161,0 123,0 77,7 33,7 123,9 92,0 55,6 26,9
Razem 10 021,0 7 442,1 4 866,2 2 481,4 8 760,9 6 300,8 3 973,7 1 899,4 7 598,5 5 527,1 3 445,7 1 645,0

Skonsolidowana sprzedaż netto

PLN m                        
Benzyny 6 851,2 5 028,7 3 157,9 1 417,3 5 978,6 4 447,0 2 876,0 1 331,2 5 079,1 3 779,0 2 355,9 956,6
Benzyna surowa 480,1 329,7 262,1 195,5 239,9 64,9            
Reformat 477,3 344,1 244,2 135,2 347,7 230,6 148,8 78,4 211,6 116,7 31,3 17,9
Oleje napędowe 21 950,3 15 663,8 9 824,2 4 556,7 15 557,1 11 119,7 6 811,5 3 097,5 11 744,1 8 498,2 5 120,2 2 340,4
Paliwo bunkrowe 115,9 87,7 61,4 27,3 74,5 44,9 29,2 11,5 106,9 72,4 60,4 23,3
Lekki olej opałowy 1 330,0 840,9 599,2 389,2 972,1 566,3 369,1 243,8 680,6 450,7 324,5 228,6
Ciężki olej opałowy 1 602,2 1 264,4 985,5 671,3 1 331,7 904,4 721,7 410,8 423,8 260,8 219,7 170,3
Paliwo JET A-1 1 401,0 1 051,3 628,3 292,0 567,5 458,8 301,8 152,2 651,9 532,3 320,8 144,9
Oleje smarowe 350,8 259,1 174,8 78,1 329,7 244,1 157,3 63,0 316,4 251,7 168,2 64,0
Oleje bazowe 551,8 379,9 225,9 128,6 353,3 256,1 165,5 71,5 219,9 160,0 81,3 36,7
Asfalty 1 912,4 1 289,7 616,8 128,7 1 278,6 927,2 410,8 53,9 1 109,2 786,4 328,4 41,1
Gazy płynne 319,5 240,8 159,0 74,1 271,4 199,6 115,6 50,0 299,2 245,0 159,4 77,7
Ropa naftowa 224,3 163,5 103,8 38,0 0,0              
Pozostałe produkty i towary rafineryjne 598,2 502,0 382,9 290,0 290,5 221,8 136,6 59,0 218,8 155,8 96,7 47,1
Pozostałe towary i materiały 213,6 119,6 56,5 22,0 158,8 100,7 50,3 22,2 130,6 89,2 42,8 21,9
Usługi 249,6 182,5 118,0 58,7 171,9 122,2 75,3 33,9 113,5 77,4 48,3 21,7
Inne korekty* -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0         -16,4 -10,7 -2,5
Akcyza i opłata paliwowa -9 368,5 -6 853,6 -4 303,9 -1 987,5 -8 260,5 -5 980,9 -3 721,9 -1 774,0 -6 984,6 -5 162,7 -3 182,7 -1 473,1
Razem przychody ze sprzedaży  29 259,6 20 894,1 13 296,6 6 515,2 19 662,8 13 927,4 8 647,6 3 904,9 14 321,0 10 296,5 6 164,5 2 716,6
* inne korekty dotyczyły bonusów i nie były wcześniej rozliczane na produkty