Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Detal

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
kwartalnie   4Q11 3Q11 2Q11 1Q11 4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09
Liczba stacji paliw w sieci LOTOS na koniec okresu   369 324 318 316 324 317 318 313 304 324 318 315
- stacje własne CODO   190 161 158 156 154 153 153 148 144 142 142 141
- stacje partnerskie DOFO   136 117 112 112 109 102 103 103 98 95 87 84
        podpisane umowy franczyzowe   139 121 116 116 113 109 107 107 107 108 104 97
- stacje patronackie DODO   43 46 48 48 61 62 62 62 62 87 89 90

Wolumen sprzedaży w detalu

Stacje CODO, DOFO, DODO, SDS '000 t 267,1 280,6 264,5 226,9 259,7 272,9 247,3 214,3 246,6 260,8 242,4 203,3