Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Dane operacyjne segmentu wydobywczego

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
kwartalnie   4Q11 3Q11 2Q11 1Q11 4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09
produkcja ropy naftowej '000 t 62,7 57,3 56,9 50,3 34,1 37,5 38,5 76,4 60,9 43,5 38,0 33,1
ze złoża B3 '000 t 38,6 36,0 36,9 34,0 34,1 37,5 38,5 45,4 45,6 43,5 38,0 30,1
ze złoża B8 '000 t 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 15,3 0,0 0,0 3,0
ze złóż Norge AS '000 t 0,0 0,0 0,0 0,0                
ze złóż GK AB Geonafty '000 t 20,5 21,3 20,0 16,3                
                           
produkcja gazu ziemnego m3 m 4,6 4,0 3,8 3,7 3,7 4,1 4,2 8,7 6,8 4,8 4,2 3,8
ze złoża B3 m3 m 4,2 4,0 3,8 3,7 3,7 4,1 4,2 4,9 4,9 4,8 4,2 3,4
ze złoża B8 m3 m 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 1,9 0,0 0,0 0,4
ze złóż Norge AS m3 m 0,0 0,0 0,0 0,0                
                           
sprzedaż ropy naftowej przez GK LOTOS Petrobaltic '000 t 48,1 47,2 79,9 46,1 26,1 28,6 51,0 87,6 56,5 28,1 57,6 38,8
sprzedaż ropy naftowej Rozewie do GL S.A. '000 t 28,6 27,2 57,7 28,7 26,1 28,6 51,0 87,6 56,5 28,1 57,6 38,8
sprzedaż ropy naftowej przez Norge AS '000 t 0,0 0,0 0,0 0,0                
sprzedaż ropy naftowej przez GK AB Geonafta  '000 t 19,5 20,0 22,2 17,4                
                           
sprzedaż gazu przez GK LOTOS Petrobaltic m3 m 2,8                      
sprzedaż gazu odpadowego do Energobaltic m3 m 2,8 0,0 2,2 2,1 2,3 2,4 2,9 3,1 3,4 3,7 2,7 0,4
sprzedaż gazu przez Norge AS m3 m 0,0 0,0 0,0 0,0                
sprzedaż gazu przez GK AB Geonafta  m3 m 0,0 0,0