Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Dane operacyjne segmentu produkcji i handlu

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
kwartalnie   4Q11 3Q11 2Q11 1Q11 4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09
wykorzystanie projektowych mocy wytwórczych rafinerii
(w przeliczeniu na dni pracy rafinerii)
% 89,2 92,1 99,7 86,2 84 85,7 81,1 102,7 103,1 101,1 97,9 97,3
                           
Przerób ropy w rafinerii w Gdańsku, z tego: '000 t 2 362,1 2 359,7 2 220,0 2 222,9 2 223,9 2 196,2 2 060,8 1 614,8 1 558,4 1 514,4 1 229,0 1 159,7
ropy Ural  '000 t 2 300,9 2 245,8 1 934,9 1 880,9 1 833,4 1 731,1 1 949,5 1 412,6 1 305,6 1 484,7 1 183,7 1 024,8
ropy Rozewie  '000 t 28,5 51,8 28,7 32,9 49,0 41,8 43,6 83,4 122,1 0,1 0,3 35,6
pozostałych gatunków ropy '000 t 32,7 62,1 256,4 309,1 341,5 423,3 67,7 118,8 130,7 29,6 45,0 99,3
                           
Udział ropy Ural w przerobie ropy ogółem % 97,4% 95,2% 87,2% 84,6% 82,4% 78,8% 94,6% 87,5% 83,8% 98,0% 96,3% 88,4%
Udział ropy Rozewie w przerobie ropy ogółem % 1,2% 2,2% 1,3% 1,5% 2,2% 1,9% 2,1% 5,2% 7,8% 0,0% 0,0% 3,1%
Udział pozostałych gatunków ropy  w przerobie ropy ogółem % 1,4% 2,6% 11,5% 13,9% 15,4% 19,3% 3,3% 7,4% 8,4% 2,0% 3,7% 8,6%

Uzyski

Benzyny '000 t 363,4 372,3 342,8 296,4 300,5 398,2 371,3 311,8 366,6 381,8 269,0 264,9
Benzyna surowa '000 t 51,7 24,4 23,6 74,8 74,7              
Olej napędowy '000 t 1 201,8 1 245,3 1 178,4 1 035,5 1 122,9 1 080,9 1 014,8 831,8 927,8 935,0 737,1 624,8
Lekki olej opałowy '000 t 127,0 81,4 64,3 131,5 152,9 77,0 46,1 105,8 120,6 67,3 65,6 132,9
Paliwo lotnicze '000 t 113,3 140,6 101,4 107,6 51,8 75,2 58,1 74,3 65,5 113,8 91,7 99,2
LPG '000 t 13,6 15,9 18,3 16,2 14,4 20,8 15,6 9,1 8,2 19,5 18,4 9,4
Ciężki olej opałowy '000 t 215,3 202,9 245,5 482,5 348,6 171,9 275,6 369,4 166,6 52,9 74,1 266,8
Paliwo bunkrowe '000 t 10,0 8,1 11,2 9,2 12,6 6,5 9,9 6,6 5,4 0,0 0,0 -0,1
Asfalty '000 t 267,6 337,3 276,8 95,9 212,3 334,9 256,1 55,6 194,4 297,7 232,5 61,1
Pozostałe '000 t 244,4 225,7 212,0 231,2 279,2 186,1 186,9 168,2 132,5 135,1 88,9 83,5
Razem '000 t 2 608,1 2 653,9 2 474,3 2 480,8 2 569,9 2 351,5 2 234,4 1 932,6 1 987,6 2 003,1 1 577,3 1 542,5