Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Członkostwo w organizacjach

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Grupa LOTOS jest członkiem następujących krajowych i międzynarodowych organizacji:

Organizacje branżowe

 1. Conservation of Clean Air and Water In Europe (CONCAWE),
 2. Central Europe Energy Partners,
 3. Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego,
 4. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego,
 5. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa,
 6. Windsor Energy Group,
 7. World Petroleum Council - Polish National Committee.

Organizacje biznesowe

 1. Business Centre Club,
 2. European League for Economic Cooperation – Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej – Sekcja Polska,
 3. Gdański Klub Biznesu,
 4. Klub Polskiej Rady Biznesu,
 5. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze,
 6. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”,
 7. Forum Dialogu i Współpracy Województwa Pomorskiego „Energia i Samorządność".

Organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu

 1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 2. United Nations Global Compact.

Organizacje specjalistyczne

 1. Klub Polskie Forum ISO 14000,
 2. Polskie Forum ISO 9000,
 3. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
 4. Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
 5. Pracodawcy RP,
 6. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
 7. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Członkostwo w organach nadzorczych organizacji

 1. Central Europe Energy Partners: Paweł Olechnowicz, jako przewodniczący Rady Dyrektorów,
 2. Gdański Klub Biznesu: Paweł Olechnowicz, jako członek Rady Klubu,
 3. Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej - Sekcja Polska: Paweł Olechnowicz, jako członek Zarządu,
 4. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze: Paweł Olechnowicz, jako prezes Zarządu.
 5.