Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav
   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
  LOTOS Raport Roczny 2011 / Strona Główna / Najnowocześniejsza rafineria nad Bałtykiem

Najnowocześniejsza rafineria nad Bałtykiem

W marcu 2011 r. zakończyliśmy trwającą trzy i pół roku inwestycję o nazwie Program 10+. W ramach jednego z największych projektów w polskiej gospodarce zbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 50 instalacji. Dzięki temu rafineria koncernu w Gdańsku zwiększyła moce przerobowe do 10,5 mln ton rocznie i stała się jednym z najbardziej efektywnych zakładów tego typu w Europie.

O wielkości projektu świadczy także jego wartość, bowiem projektowanie, budowa oraz zakupy sprzętu warte były ok. 5,5 mld PLN. Zmodernizowanie rafinerii, zwiększenie potencjału przerobu oraz podniesienie jakości produktów zapewniły firmie znacznie wyższą pozycję rynkową oraz przełożyły się na rekordowe wyniki finansowe LOTOSU.

Program 10+ to fundament dalszego rozwoju
Przychody ze sprzedaży 2002-2011 (mld zł)