Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Podejście do zarządzania

Spółka stosuje się do przyjętych przez międzynarodową społeczność dobrych praktyk odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Ogłoszone publicznie przez Grupę LOTOS zasady prowadzenia przez nią działalności biznesowej.

Interesariusze koncernu korzystają z możliwości zgłaszania uwag i rekomendacji dotyczących jego działalności.