Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Misja, wizja, wartości

Wartości społecznej odpowiedzialności koncernu mają źródła w powszechnie przyjętych standardach etycznych i środowiskowych.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Misją Grupy Kapitałowej LOTOS jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz przerobu węglowodorów, handlu produktami najwyższej jakości, zapewniający trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i osiąganie pełnej satysfakcji klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników,

 • realizowany w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa,
 • przyjazny dla środowiska naturalnego,
 • zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego.

Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem:

 • jakości produktów naftowych,
 • jakości obsługi klienta,
 • profesjonalnego zarządzania.

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej LOTOS jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach:

 • poszukiwawczo-wydobywczym,
 • przerobu ropy,
 • handlowym.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się prowadzeniem działalności produkcyjnej w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. Grupa Kapitałowa LOTOS poczuwa się do odpowiedzialności biznesowej za swoje produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników.

ikonki CSR, czystość, otwartość, innowacyjność, odpowiedzialność

Wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to:

 • czystość – rozumiana jako przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych oraz zapewnienie o etycznej i uczciwej konkurencji, przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka,
 • otwartość – stanowiąca o stosunku do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi, nastawieniu na przyszłość i dynamiczny rozwój działalności w wymiarze międzynarodowym,
 • innowacyjność – przejawiająca się docenianiem kapitału intelektualnego i kompetencji ludzi stanowiących o sile i rynkowych perspektywach marki LOTOS,
 • odpowiedzialność – jako postawa wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego, bezpieczeństwa kraju i jego pozycji w świecie.

  

Zobacz także: