Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

List Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Szanowni Państwo,

Rok 2011 był rokiem niepewności i nieprzewidywalności. Niepokoje związane ze stabilnością oraz wypłacalnością strefy euro wstrząsnęły gospodarką Europy i reszty świata. Nie ominęły także Polski. Gospodarka kraju znosi je dzielnie, a Grupa LOTOS S.A. może być przykładem sprawnego dostosowywania się do warunków rynkowych i skutecznego funkcjonowania, pomimo napięć i zagrożeń.

Dla Grupy LOTOS był to dobry rok, potwierdzający słuszność działań podjętych na podstawie strategii na lata 2011-2015, tworzących w pierwszym roku jej obowiązywania solidne fundamenty pod rozwój w przyszłych latach.

W 2011 roku Grupa LOTOS przeżyła kilka historycznych dla swego rozwoju wydarzeń. W marcu nastąpiło uroczyste zakończenie Programu 10+. Także w pierwszym kwartale podpisano umowę przejęcia 100% akcji litewskiej spółki AB Geonafta, działającej w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Działania rozwijające ten segment działalności wzmocniło także pozyskanie przez LOTOS Exploration and Production Norge AS statusu operatora i 25% udziałów w kolejnej koncesji na Morzu Północnym.

Trafną odpowiedzią na sytuację na rynku detalicznym paliw było uruchomienie ekonomicznych stacji nowej sieci LOTOS Optima. Jej pojawienie się w krótkim czasie zyskało akceptację klientów, którzy docenili zarówno zaoferowaną im jakość produktów i usług, jak i optymalne warunki cenowe.

Obiektywnym potwierdzeniem pozycji Spółki był także w 2011 roku awans Grupy LOTOS o osiem pozycji i zajęcie jedenastego miejsca w rankingu 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej.

Wszystkie analizy rynku ropy naftowej zakładają, że utrzymają się wysokie ceny tego surowca. W takiej sytuacji firmy naftowe, które mają własne zasoby ropy naftowej i efektywne rafinerie, mają szansę uzyskiwać najlepsze wyniki. Dlatego tak ważne jest skuteczne realizowanie, w kolejnych latach, celów strategicznych związanych ze zwiększeniem własnego wydobycia węglowodorów, w tym rozpoczęcie eksploatacji złoża YME. Najnowsze rozwiązania technologiczne, zastosowane w ramach Programu 10+ w gdańskiej rafinerii sprawiają, że Grupa LOTOS ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju.

Jakość zarządzania i kapitał ludzki to jeden z największych atutów Grupy LOTOS. Spółka nieustannie monitoruje światowe trendy gospodarcze, branżowe i finansowe, elastycznie dostosowując własne działania do ich wymogów. Wzbogaceni o doświadczenia z kryzysowych lat 2008-2009 menadżerowie Spółki opracowali w końcu 2011 roku Program Optymalnej Ekspansji, który wariantowo, w zależności od rozwoju sytuacji w przyszłości, przewiduje działania wspierające wzrost firmy. Jestem przekonany, że w 2012 roku Grupa LOTOS będzie nie tylko umacniać swoją pozycję rynkową, ale także zwiększać znaczenie dla polskiej gospodarki oraz przyczyniać się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Z poważaniem,

Wiesław Skwarko, podpis

Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.