Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav
   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Szanowni Państwo,

Rok 2011 to kolejny rok niestabilnych zmian na rynkach związanych ze światowym kryzysem finansów. W tym czasie miały miejsce wydarzenia walutowe na rynku europejskim, które poskutkowały znacznym osłabieniem złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro. Cena ropy naftowej również utrzymywała się na wysokim poziomie. Towarzyszył temu silny niepokój społeczny i polityczny związany z rosnącym poziomem cen paliw. Działając pod presją trudno przewidywalnych wskaźników makro i społecznych nastrojów, firmy paliwowe miały bardzo ograniczoną swobodę działania.

Grupa LOTOS, dzięki dużej otwartości komunikacyjnej i dobremu zarządzaniu nie odnotowała negatywnego wpływu nastrojów na sprzedaż i realizację programu rozwojowego. Po raz kolejny udowodniliśmy, że w bardzo trudnej sytuacji zewnętrznej potrafimy utrzymać optymalny kurs prowadzący do osiągania strategicznych celów takich, jak:

 • umacnianie pozycji rynkowej,
 • budowa wartości dla akcjonariuszy,
 • osiąganie satysfakcji klientów.

Poszerzeniu własnej bazy surowcowej służyło sfinalizowanie zakupu 100% akcji litewskiej spółki AB Geonafta, która wydobywa 100 tys. ton ropy naftowej rocznie. Przeprowadzono kolejny etap reorganizacji struktury kapitałowej LOTOS Petrobaltic, osiągając istotne korzyści ekonomiczne i społeczne.

Sprawne zarządzanie, dynamiczna polityka marketingowa, a przede wszystkim doskonała jakość paliw osiągnięta dzięki nowym instalacjom gdańskiej rafinerii spowodowały, że ubiegły rok zamknął się bardzo dobrymi rezultatami. Program 10+ to perfekcyjnie zaplanowane i zrealizowane jedno z największych tego typu w Europie przedsięwzięć inwestycyjnych w przemyśle rafineryjnym. To mocny fundament pod dobry, dynamiczny rozwój koncernu LOTOS. Należy zdecydowanie podkreślić, że siłą tego fundamentu są ludzie.

Mimo zmiennych warunków zewnętrznych oraz niepewności na rynku krajowym, osiągnęliśmy doskonałe wyniki handlowe. Rok 2011 był kolejnym okresem wzrostu skonsolidowanej sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS, która przekroczyła dziesięć milionów ton produktów (14% więcej w stosunku do roku poprzedniego), a osiągnięty poziom przychodów niemal trzydziestu miliardów złotych pozycjonuje LOTOS na drugim miejscu największych firm w Polsce pod tym względem. Dalsze zwiększenie udziału w rynku paliw do ponad 33% świadczy o sprawnym funkcjonowaniu służb handlowych.

Ważnym osiągnięciem rynkowym i wizerunkowym był dynamiczny rozwój sieci stacji segmentu ekonomicznego – LOTOS Optima. To sukces koncepcji sprzedaży wysokiej jakości paliw za optymalną cenę, uwzględniającą realia rynku bardzo wrażliwego na poziom cen detalicznych. Koncern proaktywnie zareagował w ten sposób na sytuację społeczną i gospodarczą kraju, a także na oczekiwania swoich klientów i partnerów.

Sukcesy odnotowaliśmy w segmentach olejów i asfaltów. Mimo bardzo ostrej konkurencji, LOTOS utrzymał pozycję lidera rynku. Zarówno oleje silnikowe, jak i przemysłowe przodują w swoich grupach sprzedaży.

Trzeba wspomnieć też o dobrej pracy LOTOS Kolej. Spółka zajmuje trzecie miejsce wśród wszystkich przewoźników w kraju pod względem ilości przewiezionych towarów. To jedna z najlepiej rozwijających się firm transportu kolejowego w Polsce.

W końcu minionego roku Zarząd Grupy LOTOS opracował Program Optymalnej Ekspansji, który jest dostosowaniem strategii na rok 2012 do zmiennych warunków rynkowych i zagrożeń ze strony międzynarodowych procesów makrofinansowych i makroekonomicznych. Efekt finansowy Programu szacowany jest na 220 mln zł. Zarząd Grupy LOTOS w sposób optymalny połączył redukcję wydatków i odsunięcie w czasie niektórych działań inwestycyjnych tak, aby zapewnić dodatkowe wsparcie dla najważniejszych celów strategicznych Spółki, przy koncentracji sił i środków na ich osiąganiu.

Z pełną dynamiką będziemy kontynuować rozwój w obszarze upstreamu (działania poszukiwawcze i wydobywcze) we wszystkich obszarach zainteresowania LOTOSU. Energicznie rozwijana będzie sieć stacji paliwowych zarówno segmentu ekonomicznego LOTOS Optima, jak i premium.

Rozsądna, bardzo realistyczna i z wysoką dyscypliną realizowana polityka finansowa LOTOSU stała się już powszechnie znanym wyznacznikiem jakości zarządzania naszą firmą. Zawsze skupiamy wszelkie siły dla osiągania zrównoważonego rozwoju, po to, żeby z jednej strony zapewnić Spółce i jej grupie kapitałowej stałą ekspansję, z drugiej zaś zachować pełne bezpieczeństwo finansowe.

Grupa LOTOS we wszystkich rankingach zajmuje wysokie miejsca, jako firma nowocześnie i dynamicznie zarządzana, posiadająca realistyczną strategię, świetną kadrę zarządzającą oraz wysoko wykwalifikowaną i oddaną załogę. Zjawiska kryzysowe, które  pojawiają się w obszarach europejskich finansów i gospodarki, stwarzają atmosferę niepewności i zagrożeń. Jestem przekonany, że dzięki doskonale zrealizowanej inwestycji, jaką był Program 10+, Grupa LOTOS znajduje się na uprzywilejowanej pozycji do osiągnięcia znacznych korzyści z oczekiwanej poprawy sytuacji makroekonomicznej. W Europie zaczyna brakować nowoczesnych mocy przetwarzania ropy naftowej. Instalacje rafinerii Grupy LOTOS dostarczają produkty najwyższej jakości i jednocześnie najgłębiej przetwarzają surowiec, co wpływa na podwyższenie efektywności finansowej rafinacji i umacnia konkurencyjną pozycję koncernu na rynku. Te efekty będą coraz silniej widoczne i odczuwalne w 2012 roku.

Grupa LOTOS w swoich działaniach stosuje strategię zrównoważonego rozwoju z silnym udziałem wymogów społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to zgodne ze współczesnymi trendami zarządzania wielkimi organizacjami przemysłowymi, w których praktyce czynnik społeczny odgrywa rosnącą rolę. Z jednej strony tworzy on otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa, z drugiej zaś wpływa na decyzje polityczne, często kluczowe dla jego rozwoju. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest miarą skuteczności i nowoczesności zarządzania. We wszystkich rankingach z tym obszarem związanych, Grupa LOTOS plasuje się na najwyższych miejscach, co znajduje swoje potwierdzenie w nieprzerwanej obecności Spółki w RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wszelkie prognozy na 2012 rok przewidują utrzymywanie się cen ropy naftowej na dotychczasowym poziomie, tj. powyżej 100 USD za baryłkę. Można założyć, że ten poziom cen będzie zjawiskiem trwałym i ropa będzie raczej drożeć niż tanieć. W takiej sytuacji najsilniejszą pozycję rynkową będą miały koncerny naftowe dysponujące własną bazą surowcową i technologią głębokiego przetwarzania. Grupa LOTOS spełnia oba te kryteria. Rok przyszły i następne będą więc czasem dalszego rozwoju, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa w polskim sektorze energii, mocna pozycja na rynku oraz wzrost efektów finansowych działania firmy. Proces dalszych przeobrażeń i umocnienie pozycji firmy na rynku europejskim będzie związany ze wzrostem satysfakcji naszych klientów, zadowoleniem inwestorów i akcjonariuszy, a także z coraz większym poczuciem dumy z pracy w LOTOSIE – wszystkich jego pracowników. 

Z poważaniem, Paweł Olechnowicz

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Grupa LOTOS S.A.