Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Podejście do zarządzania

LOTOS Petrobaltic wdraża najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i tym samym utrzymania bioróżnorodności Bałtyku.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Grupa LOTOS, poprzez spółkę LOTOS Petrobaltic, jest jedyną polską firmą prowadzącą działalność wydobywczą w obrębie polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Spółka LOTOS Petrobaltic powiązana jest z Grupą LOTOS od 2005 r. Prowadzi działalność operacyjną w Polsce, na Litwie oraz w Norwegii.

 


W Polsce prace poszukiwawczo-wydobywcze są wykonywane na siedmiu obszarach koncesji poszukiwawczych (Gaz Północ, Gaz Południe, Gotlandia, Łeba, Rozewie, Sambia W i Sambia E) oraz czterech obszarach koncesji wydobywczych (Łeba, Smołdzino, Lubiatowo, Kuźnica). Na Morzu Bałtyckim LOTOS Petrobaltic prowadzi wydobycie ze złoża B3 oraz realizuje prace nad zagospodarowaniem złoża B8. Spółka działa na polskim obszarze morskim obejmującym ok. 29 tys. km². 

Produkcja ropy odbywa się także na Litwie, poprzez spółkę AB LOTOS Geonafta z siedzibą w Gargždai na Litwie, w której LOTOS Petrobaltic posiada 100% udziałów. 

Prowadzone są także intensywne prace nad rozpoczęciem wydobycia ze złoża YME w Norwegii, za pośrednictwem założonej w 2007 r. spółki LOTOS E&P Norge (LOTOS Exploration and Production Norge AS) z siedzibą w Stavanger w Norwegii.

Główne obszary działalności poszukiwawczo-wydobywczej
 
 
 

Cele strategiczne w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej realizowane są zgodnie z następującymi kierunkami rozwoju:

 • kontynuowanie działalności na Morzu Bałtyckim, Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na Litwie,
 • zainteresowanie złożami częściowo zagospodarowanymi lub w ostatniej fazie zagospodarowania, w celu szybkiego uruchomienia wydobycia,
 • wejście w projekty rozwojowe i pozyskanie nowych koncesji, również na lądzie,
 • wyszukiwanie możliwości rozwoju w obszarach niszowych, takich jak na przykład zaangażowanie się w działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Litwie, 
 • przy pozyskaniu złóż węglowodorów, w tym także gazu łupkowego, uwzględnia się głównie rejony o niskim i umiarkowanym poziomie ryzyka.
 •  
Zobacz także: