Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Działalność
poszukiwawczo-wydobywcza

Rozwój działalności w segmencie poszukiwań i wydobycia jest priorytetem strategii koncernu na lata 2011-2015.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

LOTOS Petrobaltic wdraża najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i tym samym utrzymania bioróżnorodności Bałtyku.

W 2011 roku sfinalizowano przejęcie całkowitej kontroli nad litewską spółką wydobywczą AB Geonafta.

W Norwegii planowane jest w 2012 roku zakończenie zagospodarowania i uruchomienie produkcji ze złoża YME.