Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Audyt i weryfikacja

Grupa LOTOS przedstawia opinie niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit odnoszące się do Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2011 rok oraz niezależny raport poświadczający Deloitte Advisory dotyczący części pozafinansowej Zintegrowanego Raportu Rocznego za 2011 rok.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dotycząca Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS za 2011 r.
 

Opinia dla Grupy LOTOS S.A. strona 1

Opinia dla Grupy LOTOS S.A. strona 2

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dotycząca Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2011 r.
 

Opinia dla Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. strona 1

Opinia dla Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. strona 2

Niezależny raport poświadczający Deloitte Advisory Sp. z o.o. dotyczący części pozafinansowej Raportu zintegrowanego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2011 r.

Opinia Biegłego Rewidenta dla Grupy LOTOS S.A.