Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skład Zarządu

W skład Zarządu Grupy LOTOS VII kadencji wchodzą 4 osoby.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS w skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym prezes i wiceprezesi Zarządu, którzy powoływani są przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub zawieszeni z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Zarząd Grupy LOTOS VII kadencji działał w składzie czterech osób:

 1. Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor generalny,
 2. Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. ekonomiczno–finansowych,
 3. Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. produkcji i rozwoju,
 4. Maciej Szozda – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. handlu.
 5.  

Paweł OlechnowiczPrezes Zarządu, Dyrektor generalny

Funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 12 marca 2002 r. Zarządza całokształtem działalności Spółki oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Pełni również obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. poszukiwań i wydobycia. Nadzoruje również spółki segmentu zarządczego i segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.

Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD, Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania.

W 1977 r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 r. ABB Zamech Sp. z o. o.). W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001 r. kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting.

Marek Paweł SokołowskiWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. produkcji i rozwoju

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 kwietnia 2002 r. Zarządza całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii (w tym działalności środowiskowej oraz BHP), pionu inwestycji (inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym) oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania.

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania.

W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS) pracuje od 1973 r. Od 1990 r. jako Dyrektor Techniczny i Członek Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji przez trzy kadencje. Zarządzał realizacją programu rozbudowy i modernizacji rafinerii gdańskiej w latach 1996-2000. Od połowy 2000 r. pracował jako Szef Służb Technicznych i Prokurent Spółki. W latach 2004-2011, jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. produkcji i rozwoju był odpowiedzialny m.in. za realizację rozbudowy rafinerii (Program 10+). Nadzoruje również spółki segmentu operacyjnego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.

Mariusz MachajewskiWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 czerwca 2006 r. Zarządza całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej Spółki, a także zagadnień w zakresie posiadanych aktywów i procesów restrukturyzacyjnych oraz ponosi odpowiedzialność za niniejszy zakres działania.

Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii.

W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. W 1997 r. rozpoczął pracę w Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS), od 1999 r. kierował służbami kontrolingu Spółki. Od połowy 2002 r. zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. Od kwietnia 2005 r. do czerwca 2006 r. był również Prokurentem Spółki.

Maciej SzozdaWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. handlu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 1 lipca 2009 r. Zarządza całokształtem spraw związanych z efektywnym zarządzaniem procesami sprzedaży, zaopatrzenia i dystrybucji w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Nadzoruje również spółki segmentu handlowego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.

Ukończył Wydział Handlu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 1980 r. pracował w PHZ Labimex. W latach 1983-1984 był zatrudniony w KMW Engineering na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Następnie do 1986 r. przebywał w USA, jako Kierownik Kontraktu. W 1986 r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ipaco na stanowisku Dyrektora, zaś w latach 1987–1989 pełnił funkcję Export Managera w Sinexim Gmbh w Berlinie Zach. Od 1989 r. prowadził własną działalność gospodarczą, m.in. w Easey Garments UK Ltd. (Easy Jeans), jako Szef Przedstawicielstwa na teren Polski i krajów WNP. W 2002 r. związał swoją karierę z PKN Orlen S.A., obejmując kolejno stanowiska: Dyrektora Biura Planowania i Rozwoju Sieci Detalicznej, Dyrektora Biura Rozwoju Sieci Detalicznej – Europa, Dyrektora Wykonawczego ds. sprzedaży detalicznej. Od października 2008 r. do lutego 2009 r. sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej Orlen Deutschland AG. Od 2007 r. do marca 2009 r. pracował w spółce z grupy kapitałowej PKN Orlen, tj. AB VENTUS NAFTA z siedzibą w Wilnie, obejmując funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu.

Stanowiska zajmowane przez członków Zarządu Grupy LOTOS w innych spółkach w 2011 r.
  Spółka Funkcja Okres
Paweł Olechnowicz Rada Dyrektorów
LOTOS E&P Norge AS
przewodniczący 1.01. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Rada Dyrektorów
AB LOTOS Geonafta
przewodniczący 26.04. -  31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Marek Sokołowski Rada Nadzorcza
LOTOS Czechowice S.A.
przewodniczący 1.01. -  31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Rada Nadzorcza
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
przewodniczący 1.01. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Mariusz Machajewski Rada Nadzorcza
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
wiceprzewodniczący 1.01. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Rada Nadzorcza RCEkoenergia Sp. z o.o. przewodniczący 1.01. -  31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Maciej Szozda Rada Nadzorcza
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
przewodniczący 1.01. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Rada Nadzorcza
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
wiceprzewodniczący 1.01. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania niniejszego raportu