Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Zarząd

W 2011 roku Zarząd Grupy LOTOS uhonorowano odznaczeniami państwowymi za sukcesem zakończoną realizację Programu 10+.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Zarząd prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS.

W skład Zarządu Grupy LOTOS VII kadencji wchodzą 4 osoby.

W odniesieniu do zasad wynagradzania Zarządu Spółki mają zastosowanie przepisy tzw. ustawy kominowej.

W odniesieniu do kwestii konfliktu interesów koncern stosuje się do „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”.