Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Perspektywy rozwoju

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W kształtowaniu się cen ropy naftowej, przypuszczalnie mogą zarysować się ścierające się ze sobą dwa trendy. Z jednej strony rosnąca konsumpcja ropy naftowej i jej produktów w krajach rozwijających się, niestabilna sytuacja geopolityczna i działania spekulacyjne mogą kreować wzrost cen. Z drugiej zaś strony relatywna stagnacja gospodarek rozwiniętych, stopniowe uruchamianie nowych zasobów ropy naftowej oraz coraz wyższy stopień wykorzystywania niekonwencjonalnych zasobów energii mogą ten wzrost cen ograniczać, prowadząc do równoważenia relacji popytu i podaży.

Prognozy KBCprzedstawione w grudniu 2011 r. pokazują, iż cena ropy w najbliższym czasie będzie wykazywała trend rosnący, co stwarza dobrą perspektywę dla sektora poszukiwawczo–wydobywczego, w tym dla złóż podmorskich oraz niekonwencjonalnych. 

Perspektywy rozwoju działalności produkcyjnej i handlowej będą determinowane przez popyt na produkty naftowe i poziom wypracowywanych marż. Prognozy Komisji Europejskiej przewidują dla Polski na najbliższe lata wzrost PKB (2,5% w 2012 r., 2,8% w 2013 r.), znacznie powyżej średniej dla całej Unii Europejskiej (0,6% w 2012 r., 1,5% w 2013 r.). Czynnik ten będzie miał istotne znaczenie dla kształtowania się wzrostu popytu na paliwa. W zakresie zapotrzebowania na paliwa naftowe w Polsce rysuje się zatem pozytywna perspektywa dla producentów. Należy ocenić, iż stały trend wzrostowy wykazuje zwłaszcza popyt na olej napędowy, będący głównym produktem rafinerii w Gdańsku. Perspektywa dla rynku benzyn w Polsce rysuje się neutralnie. Jednakże ostatnie zmiany podatkowe w Polsce w sprawie podwyższenia wysokości podatku akcyzowego i opłaty drogowej od oleju napędowego i LPG mogą wpłynąć na zmianę wyborów nabywców przy zakupie samochodów na korzyść samochodów z silnikami o zapłonie iskrowym, a w konsekwencji zmienić relacje w strukturze popytu na paliwa na korzyść benzyn.

1 World Long-Term Oil & Energy Outlook 2011,12.2011 r.