Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Podejście do zarządzania

Nowe moce przerobowe umożliwiły w 2011 roku zmiany w wielkości i strukturze obrotu produktami naftowymi koncernu.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W 2011 r. działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzona była zarówno w podmiocie dominującym, jak i w spółkach zależnych, tj. w LOTOS Paliwa, LOTOS Tank, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS Parafiny i LOTOS Kolej.

Główne produkty segmentu handlowego
Produkty paliwowe
  Benzyna LOTOS DYNAMIC 98 - nowoczesne paliwo zapewniające lepsze osiągi i ochronę silnika niż standardowe produkty. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym i myjącym. Podwyższoną zawartość dodatku myjącego stosuje się w celu poprawy czystości silnika i uzyskania dłuższej jego żywotności oraz oszczędności w zużyciu paliwa.
  Olej napędowy LOTOS DYNAMIC DIESEL - idealne paliwo dla nowoczesnych silników Diesla, dzięki zastosowaniu komponentów obniżających tarcia w silniku pozwala na lepsze wykorzystanie dynamiki i mocy silnika, zapewnia rozruch nawet przy -32°C . Pakiet dodatków znacznie poprawia przepustowość dysz, smarność, żywotność i efektywność działania silnika.
  Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED (ONDCO) – dzięki unikalnym dodatkom, a także niskiej zawartości siarki produkt posiada unikalne parametry w zakresie odporności na utlenianie, działania antykorozyjnego oraz utrzymywania czystości dysz, co wydłuża żywotność urządzeń grzewczych. Dzięki temu produkt gwarantuje optymalny przebieg procesu spalania oraz spełnia wszystkie wymogi pieców najnowszej generacji. Powyższe właściwości niosą także istotne korzyści dla środowiska poprzez znaczące ograniczenie emisji szkodliwych substancji będących produktem procesu spalania.
  Olej napędowy IZ-40 – spełnia wymogi produktu arktycznego, gwarantuje pewny rozruch silnika przy bardzo niskich temperaturach (CFPP -32°C).
Produkty pozapaliwowe
Oleje silnikowe LOTOS Quazar – olej silnikowy klasy premium, najwyżej pozycjonowana linia produktów w ofercie LOTOS Oil, przeznaczona do dystrybucji poprzez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi głównie Subaru i KIA, ale również do szerokiego grona innych odbiorców.
LOTOS Thermal Control - linia produktów dedykowanych do samochodów osobowych, na którą składają się produkty syntetyczne, semisyntetyczne i mineralne. Linię olejów dla motoryzacji uzupełniają produkty dedykowane do aut starszej generacji (linia City) oraz oleje przekładniowe i płyny eksploatacyjne.
Turdus – produkt przeznaczony do nowoczesnego taboru ciężarowego.
RG Trans – produkt przeznaczony do taboru ciężarowego starszego typu.
Superol, Agrol - produkty przeznaczone dla rolnictwa.
Marinol - wysoce specjalistyczna rodzina olejów dla żeglugi.
Oleje przemysłowe Transmil – oleje przekładniowe.
Hydromil – oleje hydrauliczne.
Remiz turbinowe, a także oleje maszynowe oraz smary przemysłowe.
Plastyfikatory Plastyfikatory klasy TDAE i RAE oferowane pod nazwami QUANTILUS T50 i QUANTILUS T60 stosowane przez producentów opon i gumy. Produkty te spełniają wymagania unijnego rozporządzenia dotyczącego rejestracji chemikaliów, tzw. REACH i zostały zaaprobowane przez globalne koncerny oponiarskie.

Asfalty

MODBIT – asfalty modyfikowane, które zwiększają odporność na koleinowanie się nawierzchni i przedłużają jej trwałość oraz wzmacniają odporność w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Asfalty te wykorzystano przy budowie autostrad A1, A2, A4 oraz wielu dróg krajowych i nawierzchni lotnisk (m. in. na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie).

Grupa Kapitałowa LOTOS działa zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Ze względu na sprzedawane produkty, zasięg geograficzny działalności w 2011 r. przedstawiał się następująco:

Paliwa silnikowe - sprzedaż odbywała się w głównej mierze na terytorium Polski i w największym stopniu koncentrowała się na odbiorcach detalicznych, koncernach międzynarodowych, konsumentach instytucjonalnych, operatorach stacji paliw oraz odbiorcach hurtowych zaopatrujących odbiorców na lokalnych rynkach. Dodatkowo w ramach działalności flotowej LOTOS Biznes prowadzone było pozyskiwanie klientów – głównie firm transportu drogowego, z krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) celem realizacji zakupów paliw przez podmioty zagraniczne na stacjach LOTOS. Dodatkowo w krajach tych LOTOS Paliwa działała, jako Agencja Handlowa koncernu ExxonMobil Deutschland, pozyskując klientów na produkt flotowy – karta LOTOS/ESSO. W ramach współpracy dotyczącej honorowania kart paliwowych ukraińskiego emitenta WOG LOTOS Paliwa prowadziła sprzedaż paliw poprzez sieć swoich stacji do przewoźników drogowych z terenu Ukrainy i Rosji. Produkty paliwowe wyprodukowane przez rafinerię Grupy LOTOS w 2011 r. poprzez sprzedaż eksportową trafiały na rynki następujących państw: Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Francja, kraje bałtyckie, Republika Czeska, a nawet Hiszpania.

Paliwo lotnicze - spalane w silnikach statków powietrznych zarówno w Polsce, jak i w krajach basenu Morza Bałtyckiego oraz w samolotach korzystających z praskiego portu lotniczego Ruzyne. Handel w kraju odbywał się w ramach dwóch działalności: działalność lotniskowa – sprzedaż w Gdańsku realizowana we współpracy ze Statoil oraz działalność hurtowa – sprzedaż m.in. do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz do Petrolotu, który dystrybuował to paliwo w całym kraju. Eksport drogą morską odbywał się poprzez kontrakty terminowe oraz transakcje spot głównie na rynki skandynawskie (Szwecja, Finlandia, Norwegia).

Oleje silnikowe i przemysłowe - na rynku krajowym sprzedaż realizowana była w kanale sprzedaży hurtowej - Dystrybutorów Regionalnych oraz poprzez sprzedaż własną, która daje możliwość budowania wiedzy o rynku, pozwalając szybko i skutecznie reagować na jego potrzeby. Sprzedaż w tym kanale prowadzono m.in. do klientów przemysłowych, sektora baz transportowych, sektora warsztatów samochodowych autoryzowanych i nieautoryzowanych, sieci stacji paliw, dystrybutorów części samochodowych oraz sieci wielkopowierzchniowych. W 2011 r. odnotowano istotny wzrost sprzedaży na wszystkich najważniejszych rynkach zagranicznych, przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu. Jednak najbardziej dynamicznie sprzedaż eksportowa rozwijała się w krajach sąsiadujących z Polską. Oleje i smary marki LOTOS trafiają do ponad 45 krajów na świecie. Na części z tych rynków aktywnie rozwijane są również usługi serwisowe realizowane przez Serwis Olejowy LOTOS Oil. Intensywne działania wspierające aktywność sprzedażową Autoryzowanych Dystrybutorów na rynkach zagranicznych umocniły wizerunek LOTOS Oil poza granicami kraju. 

Asfalty - głównymi odbiorcami produktów asfaltowych są firmy zajmujące się budownictwem drogowym oraz mostowym, zużywające asfalt do produkcji mieszanek mineralno–bitumicznych. Pozostali odbiorcy to producenci emulsji drogowych oraz producenci pap i materiałów hydroizolacyjnych. Głównym rynkiem sprzedaży asfaltów jest Unia Europejska. Do kluczowych obszarów sprzedaży w 2011 r. należały następujące kraje: Polska, Niemcy, Skandynawia, Austria, kraje nadbałtyckie, Rosja, Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Holandia, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania oraz Mołdawia.

Ciężki olej opałowy - sprzedaż w kraju kierowana była w głównej mierze do firm posiadających własne źródła produkujące energię cieplną w postaci wody grzewczej lub pary technologicznej.
W 2011 r. kontynuowano sprzedaż ciężkiego oleju opałowego do krajów skandynawskich. Dodatkowo produkty sprzedawano do bałtyckich portów europejskich, skąd produkt ten był reeksportowany na rynki odległe geograficznie, głównie do USA.

Parafiny - sprzedaż wyrobów parafinowych w 2011 r. kierowana była do następujących odbiorców na rynku krajowym:

 • parafiny świecowo-zniczowe - producenci świec i zniczy,
 • parafiny i woski specjalne dedykowane do przemysłu:
  • emulsje parafinowe – producenci płyt wiórowych,
  • antyzbrylacze – producenci nawozów sztucznych,
  • woski niskozaolejone WOSKOP – producenci gum i opon.

Sprzedaż eksportowa w 2011 r. była kierowana głównie do Niemiec, Holandii i Słowenii, a także na Ukrainę, Litwę, Węgry, do Włoch, Czech, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.