Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Działalność rynkowa

Otwarcie przez koncern 63 nowych stacji w 2011 roku to rekordowy jednoroczny wzrost na polskim rynku sprzedaży detalicznej paliw.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Nowe moce przerobowe umożliwiły w 2011 roku zmiany w wielkości i strukturze obrotu produktami naftowymi koncernu.

Udział Grupy Kapitałowej LOTOS w krajowym rynku paliw w 2011 roku wzrósł do 33,5%. Całkowita sprzedaż przekroczyła 10 mln ton.

Celem dotyczącym pozycji na rynku detalicznym jest konsekwentny rozwój w segmentach: premium i zorientowanym na wartość.