Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Opinia dla Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. strona 1

Opinia dla Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. strona 2

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część