Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

6. Czas trwania Grupy Kapitałowej

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Czas trwania Jednostki Dominującej oraz spółek zależnych jest nieoznaczony.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część