Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

47. Podpisy członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych Grupy LOTOS S.A.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
 
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny (-) Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych (-) Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju (-) Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu (-) Maciej Szozda
Główny Księgowy (-) Tomasz Południewski

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część