Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

43. Struktura zatrudnienia

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Średnie zatrudnienie w etatach w podziale na grupy przedstawia się następująco:

  za rok zakończony 31 grudnia 2011 za rok zakończony 31 grudnia 2010
Pracownicy fizyczni 2.838 2.664
Pracownicy umysłowi 2.232 2.312
Razem 5.070 4.976

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część