Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

11. Segmenty działalności

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2011
Przychody ze sprzedaży: 582.259 29.062.269 23.350 (408.292) 29.259.586
między segmentami 350.476 40.461 17.355 (408.292) -
poza Grupę Kapitałową 231.783 29.021.808 5.995 - 29.259.586
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) 21.663 1.060.648 3.119 (636) 1.084.794
Amortyzacja 119.989 480.305 9.704 (1.390) 608.608
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) 141.652 1.540.953 12.823 (2.026) 1.693.402
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  31 grudnia 2011
Aktywa razem 3.078.573 17.901.203 147.187 (703.743) 20.423.220
-w tym wartość aktywów netto z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów 89.581 - - - 89.581

  

Struktura geograficzna sprzedaży poza Grupę Kapitałową

w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji i handlu
Pozostałe (1) Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2011
Sprzedaż krajowa: 240 22.684.726 5.995 22.690.961
- produkty 91 22.286.029 5.995 22.292.115
- towary i materiały 149 398.697 - 398.846
         
Sprzedaż zagraniczna: 231.543 6.337.082 - 6.568.625
- produkty 193.334 5.772.411 - 5.965.745
- towary i materiały 38.209 564.671 - 602.880
Razem 231.783 29.021.808 5.995 29.259.586

(1) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

  

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży: 327.089 19.684.666 21.084 (370.035) 19.662.804
między segmentami 326.766 33.265 10.004 (370.035) -
poza Grupę Kapitałową 323 19.651.401 11.080 - 19.662.804
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) 24.672 1.003.293 (1.382) 34.771 1.061.354
Amortyzacja 60.065 321.184 10.009 (1.357) 389.901
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) 84.737 1.324.477 8.627 33.414 1.451.255
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Aktywa razem 2.103.955 16.060.515 148.131 (585.237) 17.727.364
-w tym wartość aktywów netto z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów 73.193 - - - 73.193

  

Struktura geograficzna sprzedaży poza Grupę Kapitałową

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe (1) Skonsolidowane
  za rok zakończony 31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Sprzedaż krajowa: 323 15.975.559 11.080 15.986.962
- produkty 154 15.704.962 11.066 15.716.182
- towary i materiały 169 270.597 14 270.780
         
Sprzedaż zagraniczna: - 3.675.842 - 3.675.842
- produkty - 3.377.808 - 3.377.808
- towary i materiały - 298.034 - 298.034
Razem 323 19.651.401 11.080 19.662.804

(1) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część