Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Wyniki wg segmentów (narastająco)

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
narastająco
PLN m
4Qn11 3Qn11 2Qn11 1Qn11 4Qn10 3Qn10 2Qn10 1Qn10 4Qn09 3Qn09 2Qn09 1Qn09
Przychody ze sprzedaży 29 259,6 20 894,1 13 296,6 6 515,2 19 662,8 13 927,4 8 647,6 3 904,9 14 321,0 10 296,5 6 164,5 2 716,6
Segment wydobywczy 582,3 443,0 314,1 103,8 327,1 279,0 227,6 134,1 235,3 152,5 109,0 35,8
Segment produkcji i handlu 29 062,3 20 748,9 13 204,3 6 481,2 19 684,7 13 941,9 8 655,5 3 906,9 14 434,3 10 387,2 6 215,3 2 736,6
   w tym: detal 5 344,9 3 875,1 2 435,4 1 112,3 4 247,3 3 105,3 1 942,5 869,9 3 533,6 2 594,9 1 604,3 710,5
Pozostałe 23,3 16,0 10,8 5,2 21,1 15,8 11,4 6,2 2,1 0,1 0,1 0,0
Korekty konsolidacyjne -408,3 -313,8 -232,6 -75,0 -370,1 -309,3 -246,9 -142,3 -350,7 -243,3 -159,9 -55,8
                         
Wynik operacyjny 1 0184,8 941,7 853,5 536,6 1 061,4 756,6 424,3 132,0 419,8 355,0 170,7 12,7
Segment wydobywczy 21,7 266,7 227,7 147,7 24,7 80,6 74,5 39,4 -6,7 -1,1 -5,3 -15,4
Segment produkcji i handlu 1 060,6 709,6 654,0 390,6 1 003,3 664,0 370,5 98,9 444,9 354,8 164,5 -1,8
   w tym: detal -38,4 -27,2 -25,1 -12,8 13,9 17,7 5,4 -2,6 55,6 52,1 20,6 4,0
Pozostałe 3,1 -0,6 -0,1 -1,2 -1,4 -1,0 -0,9 0,1 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1
Korekty konsolidacyjne -0,6 -34,0 -28,1 -0,5 34,8 13,0 -19,8 -6,4 -18,0 1,5 11,7 30,0
                         
Amortyzacja 608,6 439,8 273,4 123,5 389,9 273,5 171,2 79,8 284,8 202,4 129,9 62,4
Segment wydobywczy 120,0 87,2 55,1 25,5 60,1 45,8 31,0 15,8 53,4 35,5 22,9 10,9
Segment produkcji i handlu 480,3 346,2 214,0 95,9 321,2 221,2 135,7 62,0 231,1 167,3 107,3 51,6
   w tym: detal 47,9 35,9 23,9 12,0 49,5 36,9 24,6 11,9 47,9 34,6 22,7 11,1
Pozostałe 9,7 7,4 4,9 2,4 10,0 7,5 5,2 2,4 0,9 0,0 0,0 0,0
Korekty konsolidacyjne -1,4 -1,0 -0,6 -0,3 -1,4 -1,0 -0,7 -0,4 -0,6 -0,4 -0,3 -0,1
                         
EBITDA 1 693,4 1 381,5 1 126,9 660,1 1 451,3 1 030,1 595,5 211,8 704,6 557,4 300,6 75,1
Segment wydobywczy 141,7 353,9 282,8 173,2 84,8 126,4 105,5 55,2 46,7 34,4 17,6 -4,5
Segment produkcji i handlu 1 540,9 1 055,8 868,0 486,5 1 324,5 885,2 506,2 160,9 676,0 522,1 271,8 49,8
   w tym: detal 9,5 8,7 -1,2 -0,8 63,4 54,6 30,0 9,3 103,5 86,7 43,3 15,1
Pozostałe 12,8 6,8 4,8 1,2 8,6 6,5 4,3 2,5 0,5 -0,2 -0,2 -0,1
Korekty konsolidacyjne -2,0 -35,0 -28,7 -0,8 33,4 12,0 -20,5 -6,8 -18,6 1,1 11,4 29,9