Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Słownik terminów społecznych

Ułatwienie dla czytelników chcących lepiej poznać kontekst społeczny działalności Grupy LOTOS.

      • Facebook
      • Twitter
      • LinkedIn
      • Google+
      • E-mail

Opracowanie terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością na podstawie informacji ze stron: www.filantropia.org.pl, www.fob.org.pl i www.pfcg.org.pl