Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Media

Dodatkowe informacje na temat działalności ekonomicznej oraz społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej Grupy LOTOS www.lotos.pl.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Korespondencję należy kierować na adres:

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
PL 80-718 Gdańsk

Pytania związane z relacjami Spółki z mediami należy kierować do Grupy LOTOS na adres:

Biuro Informacji
e-mail: informacje@grupalotos.pl