Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Kalendarium 2011

Początek roku 2012

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
1 Stycznia

Zarząd Grupy LOTOS postanowił wdrożyć w okresie od 1 stycznia do końca 2012 r. Program Optymalnej Ekspansji. Prowadzone w jego ramach działania efektywnościowe powinny dać efekt finansowy na poziomie 220 mln zł. Decyzję podjęto zgodnie z założeniami strategii na lata 2011-2015 oraz w ślad za dynamicznie zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną.
Efektem trudnej sytuacji na europejskich rynkach finansowych może być pogorszenie koniunktury gospodarczej na polskim rynku. Firma musi więc przygotować się na spowolnienie gospodarcze.

13 Stycznia

Grupa LOTOS sprzedała 100% udziałów w spółce LOTOS Parafiny firmie Krokus Chem.

17 Stycznia

Spółka LOTOS Kolej wydzierżawiła od GATX Rail Poland 15 świeżo wyprodukowanych cystern służących do przewozu paliw. Cysterny mają pojemność 86 m3, podczas gdy większość cystern w Polsce ma 60 m3 pojemności. Dzięki temu LOTOS Kolej może przewozić większą ilość produktów tą samą liczbą wagonów.

17 Stycznia

Norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii ogłosiło wyniki postępowania w ramach rundy koncesyjnej APA 2011. Postępowanie dotyczyło nowych koncesji poszukiwawczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Należącej do Grupy Kapitałowej LOTOS spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS ministerstwo zaoferowało udziały w dwóch koncesjach położonych na Morzu Norweskim: Halten Terrace i Træna Basin. 

23 Stycznia

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS spotkał się z Andriusem Kubiliusem, premierem oraz Gedyminasem Kazlauskasem, ministrem środowiska Republiki Litewskiej. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o tym, że jeszcze w 2012 r. Spółka planuje rozpoczęcie poszukiwań gazu łupkowego oraz zakłada wzięcie udziału w nowych przetargach na koncesje poszukiwawcze i wydobywcze węglowodorów w Litwie.

31 Stycznia

Rafineria Grupy LOTOS  w Gdańsku przerobiła rekordowe 786 tys. ton ropy naftowej. To wzrost o ponad 11% w porównaniu ze styczniem 2011 r. i jednocześnie najwyższy wynik, jeśli chodzi o początek roku, w historii zakładu. Większy miesięczny przerób rafinerii związany jest z pełnym wykorzystaniem zdolności przerobowych zakładu, które po realizacji Programu 10+ wynoszą 10,5 mln ton rocznie.

1 Luty

Grupa LOTOS została uwzględniona w składzie IV edycji RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

13 Luty

Miesięcznik Forbes opublikował ranking firm najszybciej zwiększających swoją wartość. Spółki LOTOS Asfalt i LOTOS Serwis zostały laureatami raportu Diamenty Forbesa 2012. LOTOS Asfalt i LOTOS Serwis zajęły czołowe miejsca wśród 155 wyróżnionych pomorskich firm. W zestawieniu Forbesa 2012 znalazło się łącznie 2051 firm z całej Polski.

20 Luty

Po raz pierwszy w historii rafinerii Grupy LOTOS odbył się nalew do tak zwanych tank-kontenerów. To wspólne przedsięwzięcie zrealizowali pracownicy spółek LOTOS Oil i LOTOS Kolej. Kontenery pojechały do Holandii.

23 Luty

Dokładnie 29.258,5 mln zł. Takie przychody ze sprzedaży wypracowała Grupa LOTOS po czterech kwartałach 2011 r. To wzrost o blisko 49% w porównaniu z 2010 r. Zysk operacyjny koncernu wyniósł 1.016,5 mln zł, a zysk netto 654,2 mln zł. W samym IV kwartale 2011 r. zysk netto Grupy LOTOS wyniósł 93,8 mln zł wobec straty netto w III kw. 2011 r., która wyniosła 328,6 mln zł.

29 Luty

Na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13 Marca

Spółka LOTOS Paliwa uruchomiła 11. Miejsce Obsługi Podróżnych. To stacja paliw w miejscowości Sitno na trasie S3, prowadzącej ze Szczecina do Gorzowa Wielkopolskiego.

19 Marca

Spółka LOTOS Paliwa zaangażowała się w dostawy oleju napędowego dla amerykańskiego BNK Petroleum, który poszukuje gazu łupkowego na 6 koncesjach zlokalizowanych na Pomorzu.

20 Marca

Dobiega końca budowa rurociągu mającego doprowadzić gaz do gdańskiej rafinerii i umożliwić zmianę paliwa zasilającego elektrociepłownię oraz wytwórnię wodoru. Zgodnie z umową podpisaną przez Grupę LOTOS z PGNiG, roczne dostawy gazu wyniosą 585 mln m3 rocznie, a całkowita wartość umowy, zawartej na 5 lat, szacowana jest na ok. 3,2 mld zł. Wykonawcą rurociągu jest Pomorska Spółka Gazownicza.