Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Przeciwdziałanie dyskryminacji

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W Grupie Kapitałowej LOTOS w 2011 r., podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, nie wystąpiły przypadki dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne. Za weryfikowanie ewentualnych zgłoszeń potencjalnych przypadków tego rodzaju odpowiada w Grupie LOTOS Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.